We are an amazing agency
By combining real estate expertise with in depth destination knowledge we take you one step ahead - welcome to the Homebase Spain Experience!
Read More →

Subscribe to our news, we promise not to overload your mailbox

* indicates required
Hänt på bloggen
 

Personliga expertråd till dig som drömmer om ett boende i solen

Att köpa hus i Spanien är helt annorlunda än i Sverige och kan därför upplevas som mer riskfyllt. Det betyder inte att man ska undvika att köpa. Tvärt om. Däremot ska man vara medveten om skillnaderna och se till att ta kvalificerad hjälp där man själv går bet.

 

Fallgroparna är många, vare sig du är inhemsk eller utländsk köpare. Mäklaryrket är oreglerat i större delen av Spanien och många mäklare är varken utbildade, registrerade, anslutna till mäklarsamfund eller ansvarsförsäkrade. Därför kan förfarande och yrkesetik variera en hel del. Ansvaret ligger på köparen så tveka inte att ställa frågor.

 

Tänk på att transaktionskostnader tillkommer till priset.

När du planerar din budget är det viktigt att tänka på transaktionskostnaden vid en fastighetsaffär, som delvis även faller på köparens lott. I Katalonien ska du räkna med 11,5% i skatt ovanpå priset (siffran gäller för Katalonien, 2018). Till detta kommer avgift till notarie (€ 600 – 875) och till fastighetsregistret (€ 400 – 650). Tar man ett hypotekslån tillkommer kostnaden för den officiella värderingen (€ 250 – 600) och ca 1% av lånebeloppet för att formalisera lånet hos notarie och fastighetsregistret.

 

Ett objekt ligger ofta ute hos flera mäklare, ibland till olika priser. Detta beror på att säljaren lagt ut säljmandat till flera mäklare och själv inte styr priset som annonseras ut, inte uppdaterar mäklarna om prisändringar eller ens informerar om när objektet sålts. Ibland tar mäklaren saken i egna händer och sänker det utannonserade priset utan att först ha godkännande från säljaren. Det kan bli en märklig situation.

 

Begärt pris bottnar inte alltid i marknadspriset utan mer i vad ägaren tycker huset är värt. Man låter annonsera sitt hus till försäljning för ett drömpris,

utan större intresse att sälja, och tänker att om det kommer en köpare villig att betala är det litet som att vinna på Lotto.

 

Ett vanligt problem som uppdagas vid en försäljning är att verkligt antal m2 inte överensstämmer i de olika officiella registren, vilket innebär ett problem vid avtalsskrivningen inför notarien och en extra kostnad och tidsåtgång, förutsatt att problemet går att lösa.

 

Det händer också att byggnaden helt eller delvis saknar bygglov eller att den inte är godkänd som bostad. Att inte ha godkännande som bostad är särskilt knepigt när det gäller lägenheter. Det kan vara svårt eller omöjligt att få tillståndet, eftersom det beror på om kvoten för bostadsyta är uppfylld i fastigheten ifråga eller om tillräckligt utrymme kvarstår.

 

Tyvärr händer det att någon försöker sälja en villa eller en lägenhet utan att vara ensam ägare och utan att ha övriga ägares godkännande. Därför är det viktigt att som potentiell köpare försäkra sig om hur ägarförhållandet ser ut och att den som säljer faktiskt har rätt att göra så.

 

Var också försiktig om det finns en hyresgäst i villan / lägenheten, eftersom det kan visa sig mycket svårt att bli av med denne, även om hyreskontraktet avslutats.

 

Köper man en villa ska man undersöka om det finns någon kvarstående skuld till kommunen för anläggande av väg, trottoar, gatubelysning och avlopp utanför tomten. I Spanien är det fastighetsägaren som bekostar detta och i vissa

urbanisationer kan det ligga en latent skuld sedan många år tillbaka. En del husägare har varit förutseende och sparat pengar i en fond för ändamålet, medan andra skjutit problemet på framtiden. Det kan röra sig om 10.000 – 30.000 euro, som ett genomsnittligt värde.

 

Byggnadstekniken, ett kapitel för sig,  skiljer sig åt från den svenska och många bostäder är byggda innan byggnormer infördes. Man kan därför inte ta för givet att byggnationen är ”fackmannamässigt utförd”.

Ta kvalificerad hjälp av en egen representant.

Känner du att du inte har tillräckliga språkkunskaper eller saknar tid och / eller lust att sätta dig in i regelverken och byråkratin som krävs för att navigera sig fram till en lyckad fastighetsaffär så behöver du ändå inte avstå från din dröm. Genom att ta kvalificerad hjälp av en egen representant (en Exclusive Buyers Agent) genom köpprocessen kan du spara en hel del pengar (både för en rad resor som du slipper, i form av nedförhandlat pris och undvikande av dyra misstag) och dessutom massor av  tid.

 

Vi, Homebase Spain, vet om problemen och ser till att dom inte drabbar dig. Vi jobbar för dig, lika engagerat som du själv, och så som vi skulle göra för oss själva. För din säkerhet är vi registrerade i det statliga katalanska mäklarregistret, medlemmar i det spanska mäklarförbundet, ansvarsförsäkrade, följer förbundets yrkesetiska kod och är även medlemmar i den internationella fastighetsmäklar- och byggherrefederationen FIABCI (partner/rådgivare till FN). Men viktigast av allt är att vi lägger stort personligt engagemang i vårt arbete för dig. Vi ser om ditt hus.

Hör av dig nu, så pratar vi om hur vi kan hjälpa dig!